Jak sprawdzić i wgrać plik

Pliki produkcyjne można przesyłać dwoma sposobami:
- Panel Klienta Po zalogowaniu wybierając właściwe zamówienie i dodając pliki. Jest to najszybszy i najpewniejszy sposób przesłania plików.
- Przesyłając za pomocą e-mail Kompletny plik prześlij na adres kontakt@weprint.pl. Koniecznie w tytule podaj nr zamówienia. Łączna wielkość plików nie może przekroczyć 15 MB. Przy większych plikach prosimy o podanie linku, z którego możemy pobrać projekt. W ten sposób przekazane pliki zostaną przez nas wgrane do panelu i przekazane do weryfikacji. Metoda ta jest zdecydowanie dłuższa niż bezpośrednie wgranie plików do zamówienia w Panelu Klienta.

Przekazane pliki są bezpłatnie weryfikowane przez system Preflight, który automatycznie sprawdza poprawność pliku pod kątem formatu, spadów, ilości stron oraz przestrzeni kolorystycznej. W razie błędu otrzymasz raport z wymienionymi błędami, które należy poprawić i ponownie wgrać nowy plik do sprawdzenia. Akceptacji pliku dokonujesz na podstawie wygenerowanego podglądu w systemie. Nasz Preflight weryfikuje pliki PDF, TIFF lub JPG.